ROSEBUD og Optimal Livsenergi baggrund

Klinikken, Optimal Livsenergi, blev grundlagt i marts 2009, efter at Lars-Elias Anna Elena havde uddannet sig indenfor kinesiologi og andre alternative behandlings-metoder i omkring 12 år. Siden 2009 har ca. 475 klienter gennemført et behandlingsforløb hos Optimal Livsenergi. Lars-Elias Anna Elena har hovedsagligt arbejdet med vibrationel kinesiologi i henhold til Dawson Programmet og Corrective Sounds Programmet samt hans egen udviklede kompensationskinesiologi og kærlighedens kinesiologi.


I 2015 besluttede Lars-Elias Anna Elena, at han havde nået så langt, som han kunne og ville med den kinesiologiske muskeltestning og ikke længere ville anvende den. Baggrunden for denne beslutning var også den kundalinirejsning, som har præget hans liv siden 2002 og det stadie, der havde indfundet sig i 2015. Siden har han udviklet Kærlighedens Kinesiologi og også afholdt flere opdateringskurser i forbindelse med arbejdet som instruktør for Corrective Sounds, som bygger oven på Dawson Programmet, vibrationel kinesiologi. Lars-Elias Anna Elena har selv udviklet disse opdateringskurser og afholdt kurser for flere kursister. Kærlighedens Kinesiologi er den ultimative kinesiologiform. Blot kompensationer for indre og ydre forhold. eksisterer. Flow er det vigtigste at arbejde med. Qi Bo, den himmelske lærer, gav læren om yin og yang og elementerne til Den Gule Kejser og han skrev over 700 sider om naturen. Qi Bo skriver i forordet til Den Gule Kejsers klassiker, at "alle skal leve og blive 120 år såfremt de lever i overensstemmelse med Tao og i harmoni med bevægelserne for Yin og Yang". Der står ligeledes i biblen i 1. mosebog "mennesket skal blive 120 år og gå på jorden".


Lars-Elias Anna Elena er helt rask i dag og har genoptaget arbejdet med den kinesiologiske muskeltest i kompensations-kinesiologien. Man arbejder med ét forhold af gangen og udrenser eller tilfører det, kroppen skal anvende for at være i bedst mulig flow. Alle kærlighedens kinesiologiforhold arbejder Lars-Elias Anna Elena også med. Det handler om at blive som et barn igen og lege sig frem sammen.