Lars-Elias Arno Ørrild alias

Lars-Elias Anna Elena


Lars-Elias Arno Ørrild alias Lars-Elias Anna Elena blev født i 1962 og boede under sin opvækst i Fredericia. Teenageårene forløb med klaverspil, studier og læsning samt sport i form af løb og kajakroning. Lars-Elias Anna Elena led af angst, herunder angst for vrede og angst for piger, som til tider var så lammende, at han stammede og ordet ”dørhan”, blev en slags mantra. Mantraet kom, når angsten var på sit højeste og spørgsmålet: Dør han? lød i det indre, når Lars-Elias Anna Elena følte, han stod ansigt til ansigt med døden.

 

Gennem hele sit liv har Lars-Elias Anna Elena studeret og arbejdet, rejst og nydt godt af familielivets glæder i en vekselvirkende livsudfoldelse.

 

Under et studie- og arbejdsophold hos den australske kinesiolog Cameron Dawson i Melbourne i 2002 oplevede Lars-Elias Anna Elena en meget kraftfuld Kundalinirejsning, som de siden har medført mange manifestationer og tilstande på mange bevidsthedsplaner i legeme og sind. Mennesker og samfundet, især i den vestlige verden, har i dag vanskeligt ved at forholde sig til disse tilstande. Derfor har Lars-Elias Anna Elena været indlagt på psykiatriske hospitaler 19 gange, i alt i ca. 3 år, og er blevet udsat for tvangstilbageholdelse og tvangsbehandling med elektrochok, antipsykotisk medicin og beroligende medicin.

 

I tidligere tider og i andre kulturer, specielt den indiske, har man haft større adgang til den oprindelige visdom om urkraften i mennesket eller Kundalinikraften. Derfor kunne man lettere forholde sig til disse tilstande og yde omsorg og pleje, som f.eks. tilførsel af vand og føde. Se eksempelvis biografier om Sri Ramakrishna, J. Krishnamurti og Hildegard von Bingen.

 

I de senere år har Kundalini, som er Moderen, der vedvarende skaber legemet, manifesteret sig under navnet Anna Elena. Prakiti og Kundalini er hele det manifesterede univers tilsammen sammen med Brahman.

 

Lars-Elias Anna Elena er uddannet indenfor sprog og økonomi og har arbejdet i erhvervslivet, herunder hovedsaligt i IT-branchen, med salg i ca. 20 år. De seneste 24 år har han uddannet sig som og arbejdet som komplementær behandler og er bl.a. instruktør i Vibrationel Kinesiologi og Medicinsk Qigong efter Biyunmetoden. Han har haft egen klinik, Optimal Livsenergi, siden 2009. Frivilligt arbejde har ligeledes i mange år været en del af Lars-Elias Anna Elenas dagligdag.

 

Siden 2002 har Lars-Elias Anna Elena studeret, fordybet sig i og praktiseret stort set alle religioner, herunder især Den Universelle Religion, Kristendom, Buddhisme, Taoisme, Hinduisme, Jainisme, Islam; herudover også Shamanisme og Asatro samt Antroposofi og filosofi og alle Yoga-veje, Karma-Yoga, Bhakti-Yoga, Jnana-Yoga og Raja-Yoga (Patanjalis 8-lemmede Yoga-vej) og Medicinsk Qigong efter Biyunmetoden for at understøtte Kundalinivækkelsens tiltagende manifestation og mange skiftende forhold og tilstande, som også fordrer overholdelse af etiske grundregler og praktisering af ret levevis. Alle disse forhold medfører oprensning af legeme, blod, sind og livsenergisystem (meridianer / yoga-nadis).

 

I 2018 har Lars-Elias Anna Elena grundlagt en uegennyttig organisation under navnet ROSEBUD, og tilbyder, udover konsultationer i klinikken OPTIMAL LIVSENERGI, bogudgivelse, bogsalg, kurser, undervisning, foredrag, sammenkomster med dialog, medvirken ved arrangementer til fremme af mangfoldighed, kulturmøder, samarbejde med erhvervslivet, offentlige institutioner, sundhedsvæsenet og foreninger. Centralt for aktiviteterne er det at fremme medmenneskelighed og de potentialer og den visdom, som hvert eneste menneske rummer. Medmenneskelighed udtrykker sig bl.a. som kærlighed i form af mellemmenneskelig kærlighed, næstekærlighed og de elskendes kærlighed. ROSEBUD arbejder i sit udgangspunkt med at understøtte medmenneskelighed på baggrund af følgende værdigrundlag: Kærlighed, ligeværd, selvværd og selvtillid. Derudover arbejder ROSEBUD for FN's verdensmål.


I 2018 nåede Lars-Elias Anna Elena nået et delmål i livet:


AT LEVE ET NATURLIGT LIV OG HAVE DET GODT

VEJEN ER MÅLET!


Lars-Elias Anna Elena arbejder ulønnet og modtager donationer efter lyst og formåen til uegennyttige og velgørende formål, såsom til hjemløse, psykisk sindslidende og alle verdens børn samt uddeling af hellig sproglig litteratur.

Hør mere om Lars-Elias Anna Elena på YouTube.com ved at skrive En verden en kærlighed i søgefeltet for YouTube.com. Der har radio Jupiter lagt et radioprogram ud. Radioprogrammet er fra 2018.